Activiteiten

15 maart 2021
Groepsnieuwsbrief 4
15 t/m 19 maart 2021
Afnemen Cito’s gr. 1 t/m 8 + afnemen TTR gr. 4, 5 en 6
18 maart 2021
Informatieavond/thema avond voor ouders
Van 19.30 tot 20.30
22 t/m 26 maart 2021
Afnemen Cito’s gr. 1 t/m 8 + afnemen TTR gr. 4, 5 en 6
26 maart 2021
Sportdag in sporthal Aetsveld voor groep 3 en 4
31 maart 2021
Schoolvoetbaltoernooi gr. 5 t/m 8
31 maart 2021
Nieuwsbrief 7
31 maart 2021
Paasviering
Van 10.00 tot 12.30
1 april 2021
3de Studiedag kinderen vrij
2 april 2021
Goede Vrijdag geen school
4 t/m 5 april 2021
2de Paasdag
6 april 2021
Studiedag Florente kinderen vrij
7 april 2021
Schoolvoetbaltoernooi gr. 3 +4, 5 t/m 8
8 april 2021
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
15 t/m 16 april 2021
Afname Eindtoets Route 8 in gr. 8
23 april 2021
Nieuwsbrief 8
23 april 2021
Koningsspelen
26 april t/m 7 mei 2021
Mei vakantie week 17
13 mei 2021
Hemelvaartsdag
14 mei 2021
Vrije dag kinderen vrij