Activiteiten

1 t/m 18 juni 2021
Afnemen Cito’s gr. 1 t/m 7 + afnemen TTA gr. 4, 5 en 6
14 juni 2021
5de Studiedag kinderen vrij
22 juni 2021
Circusdag 1 (schoolreisje op locatie)
24 juni 2021
Circusdag 2 (schoolreisje op locatie)
25 juni 2021
Nieuwsbrief 10
28 juni 2021
2e Rapport mee gr. 3 t/m 8
29 juni t/m 1 juli 2021
Facultatief rapport/voortgangsgesprekken
29 juni 2021
Kinderen maken kennis met de leerkracht van het volgend schooljaar
Van 08.45 tot 09.15
6 juli 2021
Afscheidsavond groep 8
Van 19.30 tot 20.30
7 juli 2021
Uitzwaaien groep 8
9 juli 2021
Nieuwsbrief 11
9 juli 2021
Laatste schooldag!
12 juli t/m 20 augustus 2021
Zomervakantie
17 september 2021
Studiedag 1
18 t/m 22 oktober 2021
Herfstvakantie
24 november 2021
Studiedag 2
24 december 2021
Lesvrije dag
27 t/m 31 december 2021
Kerstvakantie
3 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie
7 februari 2022
Studiedag 3