Verrijking

Op onze school kijken wij niet alleen naar behaalde leerresultaten, maar proberen we ook goed te kijken naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen.

 

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen in de klas verrijking en verdieping aangeboden van de groepsleerkracht. De reguliere lesstof wordt gecompact zodat er voldoende tijd over is voor het maken van pluswerk. Daarnaast staan er ook uitdagende opdrachten op de weektaak gepland. 

 

Sommige begaafde leerlingen hebben problemen met bijvoorbeeld hun executieve functies. Hierbij kun je denken aan taakaanpak, leerstrategie en het hebben van een verkeerd zelfbeeld (fixed mindset). Deze leerlingen kunnen in een leerkuil komen en hebben extra begeleiding nodig. Voor hen is de verrijkingsklas bedoeld.In de verrijkingsklas gaat de leerkracht samen met de leerling bespreken aan welk leerdoel zij gaan werken. Denk hierbij aan de leerkuil en de te ontwikkelen executieve functies. De leerkracht biedt opdrachten aan waarbij de leerling zichzelf leert tegenkomen, moet plannen, organiseren en samenwerken. 

  

De verrijking buiten de klas vindt eenmaal in de week plaats. Voor groep 5 t/m 8 circa 90 minuten. Voor groep 1 t/m 4 maximaal 60 minuten.

 

Per leerjaar wordt er door de groepsleerkracht, verrijkingsdocent en intern begeleider bekeken welke leerling de hulp vanuit de verrijkingsklas nodig heeft. Twee maal per jaar worden de leerlingen besproken. 

Mocht de extra begeleiding vanuit de verrijkingsklas niet meer nodig zijn, stopt voor de leerling deze extra begeleiding.