Afspraken op onze school

Wij willen elk kind de kans geven om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. In een voor hem of haar zo veilig mogelijke omgeving. Om dit te bereiken hebben wij een aantal regels en afspraken opgesteld waar wij ons schoolbreed aan houden om te zorgen voor duidelijkheid, rust en veiligheid. Deze afspraken zijn geen doel op zich, maar een middel om op een fijne manier met elkaar om te gaan. 

 

Algemene afspraken:

 • I.v.m. de beperkte parkeergelegenheid verdient het de voorkeur dat de kinderen fietsend of lopend naar
  school komen. Wanneer u uw kind wel met de auto naar school brengt, parkeert u dan op de daarvoor
  bestemde plekken. Let op, bij de school is het betaald parkeren!
 • Om de lessen op tijd te laten starten, is de school ‘s morgens om 8.20 uur en ‘s middags om 12.55 uur open. 
 • In de aula en in alle andere vrije ruimtes wordt door kinderen gewerkt. Daarom is het belangrijk dat het rustig is in de school tussen 8.30 uur en 15.00 uur. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden en buiten op uw kind(eren) te wachten. 
 • Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen gaan de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zelfstandig
  naar de klas. 
 • Uitgangspunt is dat er tijdens de lessen géén petten of hoofddoekjes worden gedragen.
 • In de school en op het plein bij de ingang mag niet gerookt worden. 

Schoolplein:

 • De groepen 1 en 2 spelen op het (afgesloten) kleuterplein.
 • De groepen 3 t/m 8 spelen op het grote plein. Behalve tijdens de overblijf, dan spelen de groepen 3 en 4 op
  het plein bij de hoofdingang.
 • Fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken. In verband met de veiligheid wordt er op
  het schoolplein niet gefietst door zowel de kinderen als de ouders.
 • Mocht een kind tijdens de pauze naar de wc moeten, dan vragen zij toestemming aan de leerkracht of
  overblijfkracht.

Orde en netheid:

 • Samen zorgen wij ervoor dat de school, de gangen en de kastjes netjes blijven
 • Wij gaan zuinig om met materialen.

Gebruik van mobiele telefoon op school:

 • Bij aanvang van de lessen bergen de kinderen hun mobiele telefoon op in hun laatje of tas.
 • De leerkrachten nemen geen telefoons in bewaring. 
 • School is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van de mobiele telefoon.
 • De mobiele telefoon mag onder en na schooltijd in school (dus ook pauzes) niet worden gebruikt.
 • Het maken van foto’s met mobiele telefoons is niet toegestaan, behalve na toestemming van de leerkracht.

Onze school is een plek waar iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar het fijn is om te spelen, te leren en te werken!