Verzekering / Arbo-commissie

Verzekering

Voor alle kinderen en medewerkers in de school (ook vrijwilligers) is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Kinderen en medewerkers zijn verzekerd voor schade aan derden, die onder schooltijd en onder verantwoordelijkheid van de school gebeuren. Het blijkt in de praktijk dat niet alle kosten worden gedekt door een schoolverzekering. Wij adviseren daarom iedereen ook een eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) af te sluiten. De school is niet verzekerd voor schade of verlies en diefstal aan eigendommen van de kinderen. Wij adviseren u zelf een verzekering af te sluiten voor de persoonlijke zaken (als een eigen laptop of tablet) van de kinderen. Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om de eigen laptop te beveiligen met een adequaat slot.

 

Arbo-commissie

Onze school heeft een Arbocommissie, die een zo groot mogelijke veiligheid nastreeft, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het welzijn bij de arbeid van alle op school aanwezige mensen. De Arbocommissie op onze school bestaat uit twee leerkrachten. Onze school beschikt over een calamiteitenplan. De Arbo-commissie behandelt onderwerpen als: 

■ de verkeersveiligheid rond de school. 

■ de schoolschoonmaak. 

■ het ontruimingsplan en de ontruimingsoefeningen. 

■ het binnenklimaat. 

■ de keuring van de speeltoestellen. 

■ de risico-inventarisatie. 

In het kader van het veiligheidsbeleid is er een document opgesteld, waarin de regels staan voor activiteiten die buiten het schoolgebouw, met kinderen van onze school, plaatsvinden. Deze regels worden vóór elk uitstapje aan de begeleiders uitgedeeld en besproken.