Leerlingvolgsysteem

Het toetsen en vergelijken van de leerprestaties van kinderen is noodzakelijk. Het geeft de leerkrachten een indicatie van de mate van verwerking van de leerstof, en zegt iets over eventuele noodzakelijke veranderingen in de manier van lesgeven of lesmateriaal. Daarbij kan hieruit blijken dat bepaalde kinderen extra hulp of uitdaging nodig hebben. Om de resultaten van elk kind nauwkeurig en systematisch te volgen en vast te leggen maakt onze school gebruik van observaties van het leerlingvolgsysteem. Zo kan worden vastgesteld in hoeverre het kind profiteert van het onderwijs en hoe het zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. 

Vanaf het schooljaar 2023-2024 stopt Cito met hun leerlingvolgsysteem (lvs). Elke school moet dus opnieuw een keuze maken met welk lvs voortaan gewerkt gaat worden.Onze school is zich nog aan het oriënteren met welk lvs we de komende schooljaren gaan werken. Zodra de keuze is gemaakt, zullen wij dit op onze website en in deze schoolgids vermelden.