Leerlingvolgsysteem

Het toetsen en vergelijken van de leerprestaties van kinderen is noodzakelijk. Het geeft de leerkrachten een indicatie van de mate van verwerking van de leerstof, en zegt iets over eventuele noodzakelijke veranderingen in de manier van lesgeven of lesmateriaal. Daarbij kan hieruit blijken dat bepaalde kinderen extra hulp of uitdaging nodig hebben. Om de resultaten van elk kind nauwkeurig en systematisch te volgen en vast te leggen maakt onze school gebruik van observaties en het CITO-leerlingvolgsysteem. Zo kan worden vastgesteld in hoeverre het kind profiteert van het onderwijs en hoe het zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Het CITO-systeem volgt het kind de gehele schoolperiode en zorgt voor een eenduidige en consistente beoordeling van de ontwikkeling. De toetsen behorend bij de methodes (de zogenaamde ‘methodegebonden’ toetsen) dienen eveneens als signaleringsinstrument. De methodeonafhankelijke signaleringstoetsen worden in de onderstaande, vastgestelde periodes afgenomen.

  • Toetsen
Periode
  CITO Spelling gr. 3 t/m 8 januari / juni
  CITO Rekenen/wiskunde gr. 3 t/m 8 januari / juni
  CITO Begrijpend lezen gr. 4 juni
  CITO Begrijpend lezen gr. 5 t/m 7 januari / juni
  CITO Begrijpend lezen gr. 8 december / januari
  DMT en AVI toetsen (technisch) lezen        gr. 3 t/m 8 januari / juni
  Kanjer observatielijst/vragenlijst                gr.1t/m 8 november / april
  Eindtoets ROUTE 8 (groep 8) april