Ouderportaal ParnasSys

Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk daarom hebben wij vanaf schooljaar 2021-2022 gekozen voor het Ouderportaal. Ouderportaal is een online applicatie van ParnasSys waarop u als ouder kan inloggen om de gegevens van uw kind te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals absentie, resultaten van methodegebonden en niet methodegebonden toetsen (Cito). Het portaal kan ook gebruikt worden voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens van uw kind.

 

Hier vindt u de handleiding voor gebruik Ouderportaal.