Hoofdluispreventie

Er is een stappenplan ter bestrijding van hoofdluis. Per groep zijn er twee ouders die toezien op luizencontrole. Alle kinderen hebben een luizenzak waar hun jas en tas(sen) in worden bewaard.
Een luizenzak is te koop op school bij de conciërge. 

In de eerste week na de schoolvakanties worden alle kinderen in hun eigen groep gecontroleerd op hoofdluis. Aanwezigheid van luizen of neten wordt genoteerd in het luizenschrift. Afwezige kinderen worden later alsnog gecontroleerd. Bij constatering van besmetting van één of meer kinderen in de klas stuurt de leerkracht via Social Schools naar alle ouders een brief met informatie over de behandeling en tips. Wij hebben een signalerende en preventieve functie. Wij behandelen de kinderen niet! Het behandelen wordt van de ouders verwacht. De leerkracht geeft, in het geval van geconstateerde luizen, de luizenzakken en alle tassen mee naar huis om te wassen. Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt gesignaleerd, wordt u gevraagd uw kind van school op te halen om te behandelen. Dit is om uitbreiding van de hoofdluis te voorkomen. De ouders zijn verplicht het kind te behandelen voordat het weer naar school gaat. De klas wordt na een week opnieuw gecontroleerd op hoofdluis totdat de klas weer hoofdluisvrij is. Als u in de thuissituatie zelf hoofdluis signaleert, verwachten wij dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de leerkracht. De beste manier om een uitbraak van hoofdluis te voorkomen is om uw kind regelmatig (één keer per week) te kammen met een zogeheten netenkam. 
Er is altijd vraag naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u zich hiervoor opgeven, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.