Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen, zorgen of klachten naar school komt en deze bespreekt met ons. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. Meestal kunnen we dan in goed overleg eventuele problemen oplossen. Of we kunnen u uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u terecht bij de directeur. Als er geen oplossing gevonden kan worden, dan biedt de Vertrouwenspersoon een luisterend oor bij klachten en geeft advies en ondersteuning.

Zij gaan met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt. Zij begeleiden u eventueel bij een verdere procedure en indien nodig verwijzen zij naar ondersteunende instanties. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij te weten komt.

 

Voor onze school zijn de vertrouwenspersonen:

Jantine ter Beek mail: j.terbeek@vdmv.nl

Theo Klungers mail: t.klungers@vdmv.nl

 

Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

 

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

  1. Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
  2. Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
  3. Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens

    Ingrid Middelkoop

    Bereikbaar via ingrid@deconflictexpert.nl 

    Tel. 06-14808633  (ma. t/m vr. tijdens kantoortijden)

  

  Voor meer informatie zie ook: https://www.florentebasisscholen.nl/over-florente/klachtenregeling

Externe klachtencommissie

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E:  info@gcbo.nl

W: www.gcbo.nl 

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden