Opvang van kinderen bij calamiteiten

De praktijk wijst uit dat het steeds lastiger wordt om een zieke leerkracht te vervangen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om een vervangende leerkracht te vinden. In overleg met de medezeggenschapsraad hebben we ervoor gekozen om, wanneer er echt geen vervangende leerkracht te vinden is, de betrokken groep die dag vrij te geven en dus niet te verdelen over de overige groepen. Ook kan het gebeuren, dat bijvoorbeeld de verwarming het niet doet. Voor dit soort calamiteiten dient u altijd een opvangadres voor uw kind(eren) achter de hand te hebben.