Verjaardag vieren

De verjaardag van een kind is een feest! Als uw kind jarig is, mag hij of zij natuurlijk op school trakteren in zijn of haar groep. Bij de kleuters is er gelegenheid om tijdens het vieren van de verjaardag aanwezig te zijn om bijv. foto’s te maken. Bespreekt u de tijd dat de verjaardag gevierd gaat worden even met de leerkracht. Als de verjaardag in de vakantie of in het weekend valt, bespreekt u met de leerkracht wanneer de verjaardag op school gevierd wordt. Na het verjaardag vieren in de klas mogen de kinderen met twee vriendjes de klassen rond. Jarigen uit de groepen 1 t/m 4 gaan de klassen van de onder- en middenbouwgroepen 1 t/m 4 rond. De jarigen uit de groepen 5 t/m 8 mogen naar de klassen van deze bovenbouwgroepen.

 

In overleg met de ouderraad is afgesproken dat de jarigen geen traktatie meer aanbieden aan andere leerkrachten dan hun eigen leerkracht. Wel krijgen ze van hun groepsleerkracht een grote verjaardagskaart mee waarop de leerkrachten van de andere groepen hun felicitatie zetten.

 

Traktaties op verjaardagen zijn niet aan regels gebonden, maar i.v.m. de allergie voor bepaalde kleurstoffen en de grote hoeveelheid suikers in veel snoepgoed, vragen wij u hiermee rekening te houden bij de keuze van de traktatie. Soms is een traktatie ook erg veel. Elk kind in de groep is een keer jarig; dat betekent dat alle kinderen ook zoveel keer een traktatie krijgen. Wij hopen dat u, als ouders, een verstandige keuze maakt t.a.v. de traktatie. Niet veel, wel lekker en als het kan gezond.

 

Tips voor traktaties:
www.gezondtrakteren.nl

 

Als de groepsleerkracht jarig is, wordt dit ook in de groep gevierd. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen hiervoor een briefje mee. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. Vanaf groep 5 wordt de verjaardag van de groepsleerkracht in de klas met de kinderen besproken. Dit gebeurt door één van de andere leerkrachten.