Expressieve vorming

De expressieve vorming omvat de volgende vormingsgebieden:

        ● Beeldende vorming: Wij leren de kinderen te werken met gevormd en ongevormd materiaal

Gevormde materiaal is bijvoorbeeld papier, karton, stof en hout. Onder ongevormd materiaal vallen klei, gips
enzovoort. Bij elk onderdeel komen diverse technieken aan bod. De beeldende vorming wordt gesplitst in drie
onderdelen:
1. Handenarbeid
2. Tekenen
3. Textiele werkvormen

        ● Muzikale vorming: hierbij wordt gewerkt met de methode ‘1,2,3, zing’. Eens in de twee weken
           krijgen alle leerlingen muziekles van een vakdocent. De andere week worden de lessen verzorgd
           door de leerkracht, waarbij de leerkrachten begeleid worden door de vakdocent.
        ● Dramatische vorming: elk jaar krijgen alle groepen een 10-tal lessen van een dramadocent.