Privacy

Wij bieden onze kinderen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Wij hebben hiervoor binnen Florente basisscholen beleid ontwikkeld om aan die eisen te kunnen voldoen.

Meer informatie kunt u vinden op: 

https://florentebasisscholen.nl/over-florente/avg