Algemeen nieuwe leerling

Aanmelding nieuwe leerling

Voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u zich ongetwijfeld gaan verdiepen in de schoolkeuze. In onze schoolgids vindt u ruime informatie over de school. Voor aanvullende informatie kunt u een afspraak maken met de directeur en tijdens dit oriënterende gesprek de school bekijken en hij kan dan uw eventuele vragen over de school beantwoorden.
Elk kind is van harte welkom bij ons op school. De school beschikt over 16 klaslokalen en een ruimte voor een tijdelijke instroomgroep. Ook houden wij er rekening mee dat er niet teveel kinderen in een groep geplaatst worden. Wij zijn dus beperkt in het plaatsen van het aantal kinderen. Onze school hanteert voor nieuwe leerlingen een groepsgrootte van maximaal 28 leerlingen.

Wanneer u al een zoon of dochter bij ons op school heeft, kunt u hier het inschrijfformulier downloaden en ingevuld inleveren bij de administratie. Wanneer u uw eerste kind wilt aanmelden, dan gaat dit via het Toelatingsbeleid.


Wat u moet weten als ouders van nieuwe leerlingen

 

Stoeltje passen

Voordat uw kleuter vier jaar wordt, mag hij of zij een keer een ochtend komen meedraaien in de
groep. De leerkracht van de groep, waarin uw kind geplaatst zal worden, neemt ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een wendag voor uw kind. Op de eerste schooldag is het de bedoeling dat uw kind een gymtas, een gezond pauzehapje, iets te drinken en (eventueel) eten en drinken voor het overblijven meeneemt. Uw kind krijgt op deze eerste dag van de leerkracht een luizenzak voor jas en tas, én een haakje aan de kapstok met een eigen sticker.

 

Start en eind van de schooldag

Alle kinderen mogen 10 minuten voor aanvang van de school naar binnen (dus 8.20 uur). Hierbij gebruiken ze de kleuteringang aan het kleuterplein. Als de kinderen tussen de middag naar huis gaan, maken wij ook gebruik van deze in/uitgang. Om 13.00 uur begint de les weer en zien wij uw kind graag weer in de klas. 's Middags verlaten alle kleuters de school via dezelfde uitgang bij het kleuterplein. Op maandag, dinsdag en donderdag is dat om 14.55 uur, op woensdag en vrijdag om 12.40 uur. In verband met het overzicht blijven de kinderen bij de leerkracht op het kleuterplein totdat zowel zij als de leerkracht hun ouder of degene die hen komt ophalen zien staan.

 

Zindelijk

Wanneer de kinderen bij ons op school komen, moeten zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

 

Gemengde kleutergroepen
We starten het schooljaar met vier kleutergroepen. Gedurende het schooljaar komen er in deze groepen steeds nieuwe 4-jarigen bij. Wij kiezen voor gemengde groepen (groep 1 en 2 bij elkaar) in de onderbouw, omdat we daarin grote voordelen zien. De kinderen leren zo van jongs af aan dat zij rekening moeten houden met elkaar. Het feit dat de ‘nieuwe’ kleuters zich nog niet thuis voelen in de groep en zij als ‘oudere kleuter’ hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Zij kunnen het gevoel van veiligheid van de jongere kinderen versterken. De kleuterperiode is een tijd waarin de basis wordt gelegd voor het sociaal bewustzijn. Het helpen van anderen kan hieraan een grote bijdrage leveren. De kinderen kijken naar elkaar en helpen elkaar. Het kunnen steunen op een vriendje of vriendinnetje dat al meer weet over de school, betekent voor de jongere kinderen dat zij iemand hebben om op terug te kunnen vallen. Bovendien kunnen zij, al kijkend naar de oudere kleuters, leren hoe een groep in elkaar zit.