Social emotioneel ontwikkeling (SEO)

Onze school is een Kanjerschool! Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Ons schoolteam vindt het belangrijk dat onze kinderen goed toegerust worden om uit te groeien tot evenwichtige persoonlijkheden. Daarbij wordt uitgegaan van de basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. De school geeft daaraan een stevige impuls door gedegen onderwijs aan te bieden, waarbij onze kinderen zo veel mogelijk deze basisbehoeften ervaren. Op onze school is Theo Klungers het aanspreekpunt voor de veiligheid. Hij coördineert de Kanjertraining en adviseert de school op het gebied van het voorkomen en aanpakken van pesten