Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde.

 

Maandag, dinsdag en donderdag:

08.30 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag en vrijdag:

08.30 uur – 12.45 uur

 

Er is tussen de middag een uur pauze, zodat de kinderen, die dat willen, naar huis kunnen. Wanneer leerlingen van deze overblijfregeling gebruikmaken mogen zij alleen naar huis of met een vriend(in) mee, als zij daarvoor schriftelijke toestemming hebben van hun ouders.

 

Aanvangstijden

Om de lessen zo spoedig mogelijk na 8.30 uur en 13.00 uur te laten beginnen, is het ingaan van de school als volgt geregeld:

08.20 uur: alle leerlingen mogen naar binnen. De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden door de ouders naar het klaslokaal gebracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar hun klaslokaal. De tijd tussen 8.20 uur en 8.30 uur moet gezien worden als “inlooptijd”.

 

08.30 uur: de bel gaat. Alle kinderen moeten dan binnen zijn. De lessen starten.

12.00 uur: de kinderen uit de groepen 1 en 2, die niet overblijven worden door de ouders opgehaald op het kleuterplein.

12.50 uur: de kinderen uit de groepen 1 en 2, die niet overblijven mogen naar binnen gebracht worden. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8, die naar huis zijn geweest, zijn welkom op het Grote plein vanaf 12.45 uur. Twee leerkrachten samen met de overblijfkrachten houden daar toezicht.

12.55 uur: alle overige kinderen gaan zelfstandig naar binnen.

13.00 uur: de bel gaat. Alle kinderen moeten binnen zijn. De lessen starten.

 

Bij een verjaardag of een andere bijzondere omstandigheid is het natuurlijk toegestaan dat een ouder mee naar binnengaat.

Voor ouders, die in de school assisteren is het vanzelfsprekendheid dat ze de school kunnen binnenlopen.

 

Wilt u het werk van uw kind of de klas van uw kind bekijken, dan kunt u dat na 15.00 uur doen. Wilt u de betrokken leerkracht spreken over uw kind, maakt u dan even een afspraak. Sommige ouders willen zo spoedig mogelijk na 15.00 uur een leerkracht spreken, wat natuurlijk logisch is. Voor een leerkracht is het prettiger wanneer dat in ieder geval na 15.15 uur kan. Tot die tijd kunnen er nog kinderen met klassendienst bezig zijn of kan het zijn dat een enkel kind nog werk moet afmaken. Een afspraak maken voor een gesprek kan altijd.