Mindmap Missie/visie

Persoonlijke ontwikkeling

De ontwikkeling van kinderen blijft fascinerend. Het plezier om de jongste kinderen op school te zien spelen, ontdekken en leren elke dag opnieuw. Wat een feest om daar getuige van te mogen zijn.

   

Beweging en gezond gedrag

De basisschoolperiode is de tijd waar kinderen hun fundamentele motorische vaardigheden ontwikkelen. Als een kind nooit goed geleerd heeft een bal te vangen, is het vermijden van balsporten op latere leeftijd niet ondenkbaar. Wij proberen iedere leerling dan ook een brede motorische basis mee te geven.

   

Creativiteit

De magie van groep 3. Alles wat ik erover zeg, doet tekort aan dit bijzondere jaar voor kinderen. De reacties van ouders op de eerste briefjes en het hardop meelezen van de eerste verkeersborden blijft aanstekelijk.

   

Kennis en vaardigheden

In onze groepen wordt eindeloos gespeeld, gekletst, gelachen, gevallen en weer opgestaan. Wij dansen, zingen, bewegen, kleuren, knippen, lezen en spelen als voorbereiding op alle andere onderwerpen die tot en met groep 8  de revue passeren.

   

Verantwoordelijkheid

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Wij willen onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld om hen heen. Samenwerken is essentieel om tot duurzame oplossingen te komen. Dat oefenen begint al bij ons op school.