Rapporten

 

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport. Voor de verschillende vakken wordt een beoordeling gegeven. Tevens krijgen de kinderen een beoordeling voor werkhouding en houding algemeen. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerken, behulpzaamheid en concentratie. Om de kinderen zich bewust te maken van hun eigen ontwikkeling vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een “Ik rapport” in. De ontwikkelgebieden komen voort uit de pijlers van onze visie: 

 

  • persoonlijke ontwikkeling
  • kennis en vaardigheden 
  • creativiteit 
  • verantwoordelijkheid
  • beweging en gezond gedrag