Voor-, tussen- en naschooltijd

Tussen schoolse opvang in het kort

Op de Van der Muelen–Vastwijkschool verzorgt Kind&co ludens de TSO. Met ruim 30 jaar ervaring bieden zij dagelijks opvang aan kinderen in Midden-Nederland op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (voor, tussen en na schooltijd, afhankelijk van de vraag) en peuterspeelzalen in de regio.

Vanuit Kind&co ludens zijn er twee TSO-coördinatoren op onze school aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturen een team van TSO-medewerkers aan. De school is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang.

 

Hoe professioneel is de TSO?

De TSO-medewerkers zijn allen in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag. De TSO-coördinatoren hebben een kindgerichte opleidingsachtergrond en ondersteunen de vrijwilligers tijdens de overblijf. Één keer in de zes tot acht weken vergaderen de coördinatoren met de vrijwilligers. De coördinatoren werken nauw samen met de schooldirectie en hebben geregeld overleg.

Professionaliteit betekent: “kinderen op een prettige en verantwoorde manier gezamenlijk de lunchpauze door laten brengen”.

 

Tussen schoolse opvang goed geregeld!

Dat wil zeggen:

  • deskundige begeleiding;
  • veilige en rustige ruimte;
  • aandacht;
  • activiteitenaanbod

TSO is “vrije tijd” tussen de lessen door. Het is belangrijk dat kinderen dit uurtje dan ook op die manier ervaren. De TSO-coördinatoren inventariseren wat kinderen leuk vinden. Samen met het TSO-team bespreken zij hoe hierop kan worden ingespeeld.

 

I.v.m. het feit dat er elk jaar heel veel kinderen overblijven wordt aan de ouders gevraagd om zich op te geven als overblijfkracht. De inzet van ouders is heel belangrijk om de overblijfgroepen zo klein mogelijk te houden.

 

 

Voor aanmelding TSO: www.kindencoludens.nl/tussenschoolse-opvang

 

Vragen en meer informatie

De TSO-coördinatoren van de Van der Muelen-Vastwijkschool zijn Hilde Verdcourt en Jenna Bronius. Mocht het één en ander niet naar tevredenheid verlopen, dan zijn zij in eerste instantie uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-50099442 op maandag, dinsdag en donderdag  van 9:30 tot 13:30 uur. Als u uw kind eenmalig wilt aanmelden of afmelden voor de TSO kunt u dit via een e-mail doen: tso.vdmv@kindencoludens.nl

 

Voorschoolse en Buitenschoolse Opvang (BSO)

Na schooltijd, op schoolsluitingsdagen en tijdens schoolvakantie kunnen de kinderen terecht van 4 t/m 7 jaar op BSO Sabanne en/of BSO Jungle en van 7 t/m 12 jaar op BSO Sticks en/of BSO Weespervelden. de BSO wordt geregeld door kinderopvangorganisatie Kind&co ludens

Voor meer informatie en inschrijving kunt u kijken op de site: www.kindencoludens.nl

 

 

Ook werkt onze school samen met BSO Kidswereld, Boederij en Herengracht.

De buitenschoolse opvang van Kidswereld Boerderij is er voor kinderen van nabijgelegen scholen. Met de Kidswereld bussen worden de kinderen opgehaald door duidelijk herkenbare medewerkers. Terug op de boerderij drinken en eten we wat en dan is het tijd om de wereld te ontdekken. Slootje springen, dieren aaien in de stallen, kijken in de groentetuin of gewoon lekker buiten spelen. De unieke agrarische locatie biedt kinderen de kans om alle facetten van groeien en bloeien mee te maken. Soms kan de boer zelf hulp gebruiken met het naar binnen brengen van de koeien of een flesje melk geven aan de lammetjes. Op de boerderij valt er altijd wel iets te ontdekken.

Wij zijn tijdens schoolweken na schooltijd geopend tot 18:30 uur. Op studiedagen zijn wij geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Op een aantal scholen bieden wij tussen 7:30 en 8:30 uur ook voorschoolse opvang aan. Tussen kerst en oud & nieuw zijn al onze vestigingen gesloten.

Incidentele opvang

Het is een optie om incidenteel gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang. U kunt dit aanvragen via het ouderportaal. Als u meer informatie wilt over het ouderportaal of incidentele opvang, kunt u contact opnemen met ons kantoor via administratie@kinderopvangkidswereld.nl of telefonisch via 0294-419260 doorkiesnummer 102.

Kinderopvang Kidswereld Boerderij (KDV & BSO Boerderij + De Hooiberg)

Kanaaldijk 1

1383 ND Weesp

T 0294 - 41 92 60

info@kinderopvangkidswereld.nl

LRK nr. 114539820

Kidswereld Herengracht bevindt zich in de mooie stad Weesp. Vanaf 1 november 2016 openen wij de deuren van dit mooie pand met Buitenschoolse opvang. De pedagogische medewerkers zijn goed op de hoogte van de achtergrond van de kinderen. En dat is handig, want het biedt ruimte voor individuele afspraken. We spelen veel buiten en er genoeg uitdaging en daarnaast organiseren we leuke activiteiten die de ontwikkeling bij kinderen stimuleren.

Wij zijn tijdens schoolweken na schooltijd geopend tot 18:30 uur. Op studiedagen zijn wij geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Op een aantal scholen bieden wij tussen 7:30 en 8:30 uur ook voorschoolse opvang aan. Tussen kerst en oud & nieuw zijn al onze vestigingen gesloten.

Schoolvakanties

Tijdens alle schoolvakanties behalve tussen kerst en oud & nieuw zijn wij geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Uw kind is op de eigen opvangdagen de hele dag van harte welkom. Die periode zorgen we voor een totaal verzorgend pakket. Het is ook mogelijk om alleen tijdens de schoolvakanties opvang af te nemen.

 

KDV Kidswereld Herengracht (KDV & BSO)

Herengracht 17

1382  AE Weesp

T 0294 744022

info@kinderopvangkidswereld.nl

LRK nr. 189574884