Oudergesprekken

Wij vinden het belangrijk dat er ouder- en kindgesprekken worden gehouden op school om zo de brede ontwikkeling van het kind te monitoren. Ongeveer 2 weken voordat de leerling op school komt nodigen wij de ouders uit voor een kennismakingsgesprek.Vervolgens zullen de gesprekken na ongeveer 6 weken weer plaatsvinden op school. Vanaf groep 5 zullen de gesprekken gevoerd worden met de kinderen. De ouders hebben tijdens dit gesprek een ondersteunende rol. Naast de ouder-/kindgesprekken is het mogelijk om op initiatief van de leerkracht en/of ouders een extra gesprek in te plannen. Er zijn in een schooljaar drie gespreksmomenten ingepland (zie tabel hieronder). Het derde gesprek, aan het eind van het schooljaar, is een gesprek op verzoek.