Medezeggenschapsraad

Wat is een MR en hoe werkt het?

Elke school moet op grond van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) een MR instellen. De MR is een belangrijk orgaan in school. Zij zijn de vertegenwoordigers van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. Concreet houdt een MR zich bezig met diverse onderwerpen die betrekking hebben op lopende schoolzaken, overheidsbeleid, feedback van de ouders, e.d.

De zaken die dit schooljaar aan de orde komen zijn:

  • Personeelsbezetting van de school (functie formatie)
  • Communicatiebeleid van onze school
  • De schoolbegroting
  • Het schoolplan
  • Verrijkingsbeleid
  • Spreidingsbeleid in Weesp

 

Kandidaatstelling

Zowel vanuit de oudergeleding als personeelsgeleding kan een kandidaat zich verkiesbaar stellen. Voor de ouders gebeurt dit, indien er een vacature ontstaat, via een oproep in de Nieuwsbrief. Bij het personeel wordt een kandidaat gekozen door een uit de leerkrachten. Dienen zich geen nieuwe kandidaten aan, dan blijft de huidige MR zitten tot er nieuwe ouders en leerkrachten zijn benaderd en deze uiteindelijk worden geïnstalleerd. MR-leden worden voor 3 jaar gekozen.

In onze MR zitten namens de ouders:

Richard Roersma         (voorz.) (ouder van Bram en Teun)

Karin Rebel                  (ouder Ilona en Oliver)
Hans Clemens             (ouder van Anna)

Jermo Blom                 (ouder van Livia)

 

In onze MR zitten namens de leerkrachten:

Carlinka Vonk             (leerkracht groep 3a)

Claire Bartels             (leerkracht groep 5b) 

Theo Klungers            (leerkracht groep 8b)