Verrijkingsonderwijs

Op onze school kijken wij niet alleen naar behaalde leerresultaten, maar proberen we ook goed te kijken naar de leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen.

 

Kinderen die in aanmerking komen voor verrijkingsonderwijs worden op school onder andere gesignaleerd en gediagnosticeerd middels het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Daarbij gaan we naar aanleiding van vragenlijsten in gesprek met ouders.

 

Het doel is om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes van begaafde leerlingen. Er wordt niet alleen gekeken naar uitdaging op het gebied van leren, maar ook naar de motivatie, taakaanpak, het zelfbeeld en het sociaal functioneren van de leerling.