“De school vindt het belangrijk dat de leerlingen sociaal vaardig zijn en dat zij vaardigheden ontwikkelen als creativiteit, samenwerken en onderzoekend leren.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

Creativiteit is naast kennis en persoonlijke ontwikkeling een onmisbare schakel in de brede ontwikkeling van de kinderen.
Wij onderscheiden twee vormen van creativiteit: innovatief en expressief.

Innovatief:

In onze complexe en steeds sneller veranderende wereld wordt veel van mensen gevraagd. Innovatief denken wordt steeds belangrijker. Op onze school stimuleren wij kinderen om creatief en innovatief te denken en te handelen.
Wij helpen kinderen vanuit een onderzoekende houding te durven loslaten, nieuwe wegen in te slaan, flexibel te zijn en te blijven leren vanuit brede interesses.

Expressief:

Vanuit onze visie op de brede ontwikkeling van kinderen besteden wij veel aandacht aan de expressieve ontwikkeling. Er is binnen onze school een doorgaande lijn in het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied van tekenen, drama, muziek, handvaardigheid, kunst en cultuur (excursies). Hierbij werken wij samen met interne en externe specialisten. De vakken muziek en dramatische vorming worden gegeven door vakdocenten.

Op deze manier leren de kinderen ook hun talenten op deze gebieden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om met bewondering te kunnen genieten van creatieve uitingen van zichzelf en van anderen. Bezoeken aan culturele instellingen maken daar onderdeel vanuit.

IMG_0047

IMG_0041