“De lessen worden zodanig ingericht dat zij voor alle leerlingen interessant zijn, ongeacht hun niveau.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

Een belangrijke pijler in onze school is de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij gaan wij uit van de individuele behoefte van de leerling op initiatief van de leerling, leerkracht of ouders.

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een essentieel onderdeel. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfbewust zijn, dat ze een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Wij werken eraan dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen, die daardoor het zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen.

Wij ondersteunen de leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om voor zichzelf op te komen, hun eigen leven vorm te geven en het ontdekken van interesses, leerstijl en talenten. Wij werken aan het vergroten van de zelfkennis. Dat betekent onder meer: reflectie op de persoonlijke kwaliteiten, leren omgaan met tegenslagen, weerbaarheid en zelf keuzes maken.

IMG_0067