“De leraren zorgen voor een prettige werksfeer, waarin de leerlingen zowel in als buiten het lokaal actief aan het leren zijn.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

De basiskennis en -vaardigheden van de kernvakken: lezen, taal, schrijven en rekenen-wiskunde vormen het fundament onder de ontwikkeling. Onze school ziet het als een belangrijke taak om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben voor hun verdere leven.

Naast de kernvakken vinden wij het belangrijk kennis en inzicht mee te geven op het gebied van de Engelse taal, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT en de maatschappij (levenswijzen en culturen).

Om succesvol te zijn, hebben leerlingen naast kennis een aantal vaardigheden en attitudes nodig zoals zelfdiscipline, samenwerken, reflecteren op leerproces, onderzoekende en kritische houding, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en denken in samenhang.

Door de toepassing van de nieuwste inzichten vanuit Boeiend onderwijs op onder meer het gebied van breinkennis en technologische ontwikkeling wordt een uitdagende leeromgeving gecreëerd.

IMG_0031