De visie van onze school:

Wij willen de kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven.

Wij begeleiden kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk en wij bereiden hen voor om actief deel te nemen aan onze samenleving. Wij leggen zo tevens een stevige basis, zodat kinderen met succes een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Wij hebben de brede ontwikkeling (bagage), die wij willen meegeven, vertaald in drie pijlers voor ons onderwijs: persoonlijke ontwikkeling, leren en creativiteit.

Aanvullend op de genoemde drie pijlers zijn de onderstaande onderdelen belangrijke vormingsgebieden.

Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld, jezelf en voor anderen.

Wij geven kinderen mee dat je niet alleen bent op deze wereld, maar dat je deel uitmaakt van grotere gehelen. In het klein (in het gezin, met vrienden, in de klas), maar ook in het groot (de school, een gemeenschap, de wereld).

Dat houdt in dat wij kinderen leren medeverantwoordelijkheid te hebben voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld om zich heen. Hierbij horen tevens openheid en respect voor de ander en voor de omgeving, zowel in het klein als in het groot: voor andere kinderen, voor volwassenen, voor het milieu, voor de natuur, voor het zorgvuldig omgaan met energie. Ze leren door kleine praktische voorbeelden dat ze een rol kunnen spelen als het gaat om duurzaamheid, in het samen behouden van een gezonde wereld.

Beweging en gezond gedrag.

Wij leggen de basis voor het bewegingsgedrag van het verdere leven. De basisschoolperiode is de “gouden leerperiode” in het leren van motorische vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen het plezier in bewegen behouden, zodat er een levenslange bewegingsmotivatie ontstaat.

Binnen het bewegingsonderwijs bieden wij een breed scala van bewegingsvormen en sociale vaardigheden aan. De kinderen leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen en ontwikkelen. Dit versterkt het positieve zelfbeeld. In de klas wordt bewegen ook ingezet bij het leren

Wij brengen kinderen kennis bij op het gebied van gezond gedrag: gezonde voeding, het belang van voldoende beweging, rust, goede hygiëne, de werking van het brein en wat je kunt doen om het te helpen.