Rapporten

“Doordat de leraren hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen en zij de leerlingen waar mogelijk aanspreken op de volgende stap in hun ontwikkeling, is er sprake van een uitdagend leerklimaat.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

Driemaal per jaar houden wij gesprekken voor alle ouders over de leervorderingen van de leerlingen. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport. Voor de verschillende vakken en onderdelen wordt een beoordeling gegeven. Tevens krijgen de leerlingen een beoordeling voor inzet, concentratie, tempo en zelfstandigheid. Voor de leerlingen van de groepen 1 / 2 maken wij geen gebruik van rapporten.

ons onderwijs rapporten DSC_1179