Toelatingsbeleid Weesp

      

 

Betreft: Informatie over het toelatingsbeleid op de basisscholen in Weesp

 

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

 

Toelatingsbeleid
Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij Amsterdam. De schoolbesturen van de zeven basisscholen in Weesp hebben daarom besloten om mee te gaan doen met het stedelijk toelatingsbeleid van Amsterdam. Voor de inwoners van Weesp betekent dit een belangrijke verbetering. Voor ouders wordt de kans op een plek bij een school in de buurt een stuk groter. Ouders kunnen ook goede en uitgebreide informatie over alle mogelijkheden verwachten. Deze nieuwe manier van toelating gaat gelden voor alle kinderen in Weesp die vanaf 1 september 2018 geboren zijn. Zij gaan vanaf augustus 2022 voor het eerst naar de basisschool. Er verandert niet heel veel. Ouders kunnen nog steeds elke basisschool in Weesp kiezen. Nieuw is dat elk kind in Weesp voorrang krijgt op de vier basisscholen die het dichtst bij het woonadres van een kind staan. Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun eerste voorkeur. Dat was in de ouder situatie ook al zo. Nieuw is ook, dat ouders met vragen vanaf november terecht kunnen bij de helpdesk van het toelatingsbeleid.

De deelnemende scholen/besturen zijn:

•  Brede School Weesperrijk

(Florente basisscholen)              

• Brede School Kors Breijer

(Florente basisscholen)

• Daltonschool De Hobbedob

(Talent Primair) 

• Van der Muelen-Vastwijkschool

(Florente basisscholen)

• De Terp (Florente basisscholen)

• De Nieuwe Jozefschool (ASKO)

• De Triangel (Talent Primair)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden
U kunt uw kind op elke school in Weesp aanmelden vanaf de tweede verjaardag en bent op tijd als u dit doet vóór de sluitingsdatum. De exacte sluitingsdatum die voor u van toepassing is, staat verderop in deze brief vermeld. Om uw kind aan te melden, is het noodzakelijk dat u een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Dit aanmeldingsformulier is op de scholen verkrijgbaar of via de websites van de scholen te downloaden. Het is belangrijk dat u op het formulier tenminste 5 basisscholen in volgorde van uw voorkeur opgeeft. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het noodzakelijk dat u op tijd het aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig meerdere voorkeuren te vermelden. Na afgifte van het aanmeldingsformulier op de school van uw eerste keuze, ontvangt u per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd staat. Controleer of alle gegevens correct zijn verwerkt en neem z.s.m. contact op met de school indien dit niet het geval is.

 

Het toedelen van plaatsen
Plaatsing gebeurt automatisch en vindt voor alle scholen in Weesp tegelijk plaats. Kinderen met een oudere broer of zus op school krijgen altijd een plek. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Dan komen eerst de kinderen in aanmerking voor wie de bewuste school een voorrangsschool is. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van zijn voorkeur. Meer dan 90% van de kinderen kreeg de afgelopen jaren via dit systeem een plek op de
school van hun eerste voorkeur. In Weesp zijn voldoende basisschoolplekken voor alle kinderen die er wonen.+

 

De inschrijving start in november dit jaar
Begin november van dit jaar ontvangen ouders alle informatie over het toelatingsbeleid en het aanmeldformulier voor schooljaar 2022-2023.

 

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier
Het is belangrijk om het aanmeldingsformulier op tijd bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren en in volgorde meerdere scholen van voorkeur op te geven. De uiterste inleverdatum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, zal u alleen nog kunnen kiezen uit de scholen waar nog plaatsen beschikbaar zijn.

 

Uw kind is geboren in de periode: Inleveren vóór sluitingsdatum:
 1 mei 2018 t/m 31 augustus 2018  1 november 2021
 1 september 2018 t/m 31 december 2018  1 maart 2022
 1 januari 2019 t/m 30 april 2019  1 juni 2022

 

Bijzondere regeling voor kinderen die vier jaar of ouder zijn
Deze regeling is niet van toepassing voor kinderen die vier jaar of ouder zijn. In dit geval dient u met de scholen contact op te nemen met de vraag of in de betreffende jaargroep een plaats beschikbaar is.

 

Informatie over de scholen

Op de websites van onze scholen vindt u informatie over het onderwijs en de activiteiten van de scholen. 

 

Graag ontvangen wij u op onze school.


Met vriendelijke groet,


De directeuren van de basisscholen in Weesp:
Mevrouw M. Groenendaal – Daltonschool De Hobbedob
Mevrouw M. Gentenaar – De Terp
Mevrouw E. Verburg – Brede School Kors Breijer
De heer A. Westerink – Van der Muelen-Vastwijkschool
De heer M. Tabak en mw. L. Webbers – De Triangel
De heer R. Pontman – De Nieuwe Jozefschool
De heer R. Slok – Brede School Weesperrijk