Algemeen

Aanmelding nieuwe leerling

Voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u zich ongetwijfeld gaan verdiepen in de schoolkeuze. In onze schoolgids vindt u ruime informatie over de school. U kunt een afspraak maken met de directeur en tijdens dit oriënterende gesprek de school bekijken en hij kan dan uw eventuele vragen over de school beantwoorden.
Elk kind is van harte welkom bij ons op school. De school beschikt over 16 klaslokalen en een ruimte voor een tijdelijke instroomgroep. Ook houden wij er rekening mee dat er niet teveel kinderen in een groep geplaatst worden. Wij zijn dus beperkt in het plaatsen van het aantal kinderen. Onze school hanteert voor nieuwe leerlingen een groepsgrootte van maximaal 28 leerlingen.

Wanneer u al een zoon of dochter bij ons op school heeft, kunt u hier het inschrijfformulier downloaden en ingevuld inleveren bij de administratie. Wanneer u uw eerste kind wilt aanmelden, dan gaat dit via het Toelatingsbeleid.


Wat u moet weten als ouders van nieuwe leerlingen

 

Stoeltje passen

Voordat uw kleuter vier jaar wordt, mag hij of zij twee keer een ochtend komen meedraaien in de
groep. De leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst zal worden, maakt hiervoor met u
ongeveer vier weken van tevoren een afspraak. Wat neemt uw kind de eerste schooldag mee naar school: een gymtas, een pauze hapje en wat te drinken. Wanneer uw kind overblijft, dan graag ook eten en drinken voor de lunch meegeven. Uw kind krijgt op deze eerste dag van de leerkracht een luizenzak.

 

Start en eind van de schooldag

Alle kinderen mogen 10 minuten voor de aanvang van de school naar binnen d.w.z. om tien voor half negen. De kinderen gaan via de hoofdingang van de school naar binnen. Wanneer de kinderen tussen de middag naar huis gaan, kunnen zij om 12.00 uur uit de klas gehaald worden. Om 13.00 uur begint de les weer en zien wij uw kind graag weer in de klas. ‘s Middags verlaten alle kleuters de school via de uitgang bij het kleuterplein.
Op maandag, dinsdag en donderdag om 14.55 uur, op woensdag en vrijdag om 12.40 uur. In verband met het overzicht blijven de kinderen bij de leerkracht op het kleuterplein totdat zij hun ouder of degene die hen komt ophalen zien staan.

 

Zindelijk

Wanneer de kinderen bij ons op school komen, moeten zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.