De afgelopen weken hebben alle kinderen muzieklessen gehad. Deze lessen zijn verzorgd door docenten van de Gooische Muziekschool.  Er zijn lessen djembé, blokfluit, gitaar, zang en muziek en bewegen aangeboden. Hier spelen de leerlingen van groep 7a op de gitaar en de djembé. Bovendien hebben ze 2 liedjes geleerd, die ze kunnen begeleiden.