In het kader van de ‘Nationale voorleesdagen’ hebben de kinderen uit groep 8, de kinderen uit alle groepen 1/2  voorgelezen in de aula. Het was een heel leuk gezicht om alle kinderen te zien lezen en zien luisteren.