Afgelopen vrijdag 10 november hebben we met de hele school afscheid genomen van juf Nelly. Juf Nelly en haar vriend Nico werden opgehaald door Arrie. Op het schoolplein, bij de hoofdingang, stonden alle kinderen van groep 1 t/m 8 klaar om haar te begroeten in een ere haag. De groepen 1 t/m 3 hadden een vlaggetje en de rest riep: ‘juf Nelly, juf Nelly, juf Nelly!’. Het was een mooi ontvangst!

Daarna hebben we in twee groepen opgetreden voor de juf. Eerst de panda’s, dolfijnen en alle A-groepen en daarna de vlinders, zebra’s en alle B-groepen. Het waren allemaal leuke en verschillende optredens! Als afscheidscadeau kreeg juf Nelly een reischeque met een bedrag namens alle kinderen, collega’s en van stichting Spirit.

In de middag gingen alle juffen en meesters samen met juf Nelly, haar vriend Nico en haar eigen kinderen lunchen bij Fort Uitermeer. Tijdens de lunch hebben we een lied gezongen. Van 16.00 tot 18.00 uur was er een receptie op school voor iedereen die komen wilden. Kortom, het was een geslaagd afscheid voor juf Nelly!

Een berichtje namens juf Nelly:
Bedankt! Ik heb afgelopen vrijdag een onvergetelijk afscheidsfeest gehad. Natuurlijk bedank ik hiervoor het team en de mensen van de Ouderraad voor de organisatie. Ook wil ik alle ouders, oud-leerlingen, collega’s van andere scholen, en alle andere mensen bedanken die de moeite hebben genomen om naar de receptie te komen. Het spijt mij als u lang in de rij hebt moeten staan. Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt!!!