Onze school maakt samen met zes andere scholen deel uit van de Stichting Spirit voor confessioneel onderwijs, nl.:

  • De Ark,  Diemen
  • De Noorderbreedte, Diemen
  • De Terp, Weesp
  • Brede school Kors Breijer, Weesp
  • Van der Muelen-Vastwijkschool, Weesp
  • Jan Woudsmaschool, Driemond
  • Oranje Nassauschool, Muiderberg

Samenstelling bestuur
Stichting Spirit heeft gekozen voor een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het bestuur van Spirit bestaat daartoe uit:

Algemeen bestuur
Voorzitter/ Communicatie & Identiteit, Maatschappelijkdraagvlak & duurzaamheid: Laurent Lentz
Penningmeester/ Financiën & Beheer: Paul Backes
Algemeen lid/Huisvesting & Materieel, Communicatie & identiteit: Wout Kranen
Algemeen lid/ Personeel & Organisatie, Huisvesting & Materieel: Jacqueline Hissink
Algemeen lid/ Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Onderwijs: Teo Kuipers

Dagelijks bestuur
Directeur bestuurder/ Personeel & Organisatie, Financiën & Beheer, Huisvesting & Materieel: Jan Boomsma

Adjunct directeur bestuurder/ Onderwijs & Kwaliteit, Communicatie & Identiteit, Maatschappelijk draagvlak & Duurzaamheid: Armande van Doesburg

De Stichting stelt zich ten doel het stichten en in stand houden van protestants-christelijke, rooms-katholieke en oecumenische basisscholen in Diemen, Muiderberg, Weesp, Driemond e.o., alsmede het zonder winstoogmerk en op basis van onderlinge samenwerking vanuit een christelijke inspiratie verzorgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs in een veilige en zorgzame omgeving voor ieder die binnen de onderwijsomgeving actief is.

Adres bestuur
Postbus 58
1110 AB Diemen
Tel. 020-7531144